Formujeme vědecké prostředí k lepšímu

Provádíme výzkum podle mezinárodních etických standardů

Dbáme na to, aby veškerý výzkum prováděný v rámci MU byl prováděn dle etických zásad. Otázky etiky u jednotlivých projektů posuzuje Etická komise pro výzkum. Vědcům je poskytován kompletní servis při řešení etických otázek spojených s jejich výzkumem, ať jde o práci se zvířaty, geneticky modifikovanými organizmy či zajištění ochrany databází.

Více o etice ve výzkumu

Razíme politiku otevřeného přístupu k vědeckým publikacím

Masarykova univerzita se řadí mezi signatáře Berlínské deklarace, čímž se zavazuje podporovat bezplatný a neomezený přístup k vědeckým publikacím. Strategie Masarykovy univerzity vychází zejména z vědomí společenské a ekonomické funkce otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého bádání, financovaného z veřejných zdrojů, a klíčové roli univerzity v naplňování této myšlenky. Masarykova univerzita je přesvědčena o dlouhodobých výhodách neomezeného přístupu jak pro společnost, která na výzkum poskytuje zdroje, tak pro univerzitu samotnou tím, že zvyšuje viditelnost a dopad jejího výzkumu.

Více o Open Access

Definujeme standardy dobré praxe ve výzkumu

Snažíme se aktivně podporovat dobrou praxi ve výzkumu. Vytvořili jsme sérii dokumentů, které slouží nejen nově příchozím a mladým vědcům se zaměřuje na dobrou praxi vědeckého publikování, práci s bibliometrickými údaji a řešení problémů s predátorskými časopisy. Pořádáme školení se zaměřením na vědeckou identitu i na problematiku hodnocení vědy. Pro fakulty i jednotlivce zajišťujeme kompletní bibliometrický servis.

Více o dobré praxi

Více o výzkumu na MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info