Etická komise pro výzkum (EKV) je nezávislým multidisciplinárním orgánem Masarykovy univerzity (MU) a je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů při výzkumu na MU.

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje eticky relevantní výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu) a vyžaduje schválení etickou komisí (Kdy projekt vyžaduje schválení etickou komisí), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma Lékařské fakulty MU (viz Etika na MU).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info