Etická komise pro výzkum (EKV) je nezávislým multidisciplinárním orgánem Masarykovy univerzity (MU) a je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů při výzkumu na MU.

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje eticky relevantní výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu) a vyžaduje schválení etickou komisí (Kdy projekt vyžaduje schválení etickou komisí), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma Lékařské fakulty MU (viz Etika na MU).