Informace o projektu
Česko-slovenská historická ročenka (edice, 3 svazky)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/96/0176
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci

Česko- slovenská historická ročenka, edice, 3 svazky, vydané v letech 1996-1998. Účelem je podpora a udržení spolupráce českých a slovenských historiků při věcném zpracování a hodnocení klíčových problémů společných dějin. První část každého svazku zahrne monografický soubor statí českých a slovenských historiků ke konkrétnímu tématu z československých dějin (I.sv.:Obnova společného státu Čechů a Slováků v roce 1945. Naděje a obavy, představy a skutečnost, II. sv.:Historické podoby nacionalismu v českých zemích a na Slovensku, III. sv. : Občanský a národnostní princip v československé demokracii 1918-1938.) Druhá část zahrne recenze a zprávy ve vztahu k dějinám Československa a česko-slovenských vztahů a rovněž zprávy z činnosti Česko-slovenské komise historiků. Rozsah jednoho svazku :500 s. rkp, náklad 600 výtisků. Sídlo redakce:Filozofická fakulta MU Brno. Členové redakce: navrhovatel, spolunavrhovatelé, dr. Čelko (tajemník komise), dr. D. Kováč, dr. I. Kamenec z HÚ SAV.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info