Informace o projektu
Stranicko-politický systém Ruské federace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/99/P051
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Podstatou projektu Stranicko-politický systém Ruské federace je vypracování a publikování monografie, jež by české odborné veřejnosti, zvláště pak akademickým kruhům (okruh sociálních, právních, popřípadě ekonomických věd) poskytla na bázi nejnovějších teoretických přístupů a vědeckých poznatků prozatím v českém prostředí absentující komplexní deskripci politického systému Ruské federace, a to především ve smyslu zasazení současné ruské politické soustavy do standardních terminologických limitů a klasických typologií moderní politické vědy. Vedle tradičních pojmů jako typ a forma státu či forma vlády projekt premituje analýzu stranického systému Ruska, jeho zdrojů a vývojových tendencí, to vše při paralelní komparaci s obecnou charakteristikou demokratických soustav. Jako vhodný metodologický rámec se v tomto smyslu jeví systémová a historicko-srovnávací metody.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info