Informace o projektu
Prevence nemocí hromadného výskytu (HROM)

Kód projektu
MUNI/A/1009/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je popsat některé rizikové a preventivní faktory vybraných chorob s hromadným výskytem a testovat metody primární a sekundární prevence založené na diagnostice a intervenci. Projekt je rozdělen do jednotlivých kapitol podle toho, zda se týká primární či sekundární prevence, designu nových metod či přímé intervence, dále se člení podle jednotlivých nemocí. Samostatný oddíl tvoří stravování a výživa kojenců, dětí a mladistvých, kde budou vytvořeny dílčí metody prevence relevantní pro tento specifický věk. Další kapitolou je obezita a její rizikové a preventivní faktory, další potom prevence kardiovaskulárních nemocí, prevence závislostí a prevence inkontinencí. Výstupem projektu budou dílčí kroky vedoucí k vytvoření a pilotování metodik použitelných v konkrétních situacích prevence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info