Informace o projektu
Parametrizace fytocenologického systému pomocí velkých souborů dat

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/99/1523
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Současný fytocenologický systém vznikl převážně intuitivně, na základě analýz malých, většinou regionálně omezených souborů dat. Současná výpočetní technika a software pro obsluhu velkých databází a jejich numerickou analýzu nabízí možnost tento systém prověřit a jasně definovat formalizovaná kritéria klasifikace. Projekt je zaměřen na metodologické aspekty parametrizace a na jejich demonstraci na důležitých vegetačních typech České republiky, zejména loukách a opadavých listnatých lesích. Parametrizace znamená (1) jasné a formalizované vymezení klasifikačních jednotek pomocí floristických kritérií, (2) stanovení stanovištních charakteristik každého vymezeného typu pomocí konkrétních dat, (3) vymezení geografického rozšíření vegetačních typů. Pro parametrizaci budou použity velké fytocenologické databáze s několika tisíci fytocenologických snímků, nové numerické metody pro delimitaci vegetačních jednotek v těchto databázích a modelování v geografickém informačním systému.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info