Informace o projektu

Informace o projektu
Osud chemických látek v prostředí – od experimentů k modelům (ENVI-CHEM)

Kód projektu
MUNI/A/0886/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Kontaminace prostředí látkami s nebezpečnými a toxickými vlastnostmi představuje významný společenský a ekologický problém, který stále vyžaduje intenzivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. Cílem projektu je systematický rozvoj a podpora zapojení studentů především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí na PřF MU do výzkumu v oblastech environmentální analytické chemie, chemie životního prostředí a environmentálního modelování. Formou dílčích studentských projektů realizovaných v centru RECETOX PřF MU budou získávány informace o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek, které budou v navazujících subprojektech využity ke konstrukci modelů. Výstupy výzkumu z projektu budou vedle vlastních nových vědeckých poznatků především publikace v impaktovaných zahraničních časopisech, které studenti využijí v rámci přípravy dizertačních prací. Součástí projektu jsou také samostatné studentské vědecké prezentace na národních i mezinárodních konferencích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info