Informace o projektu

Informace o projektu
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných látek (Plasma_2010)

Kód projektu
MUNI/A/0990/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Studenti magisterského a doktorského studia budou v rámci akreditovaného studijního oboru Fyzika plazmatu řešit dílčí vědecko - výzkumné úkoly, kterými se Ústav fyzikální elektroniky dlouhodobě zabývá. Pod odborným vedením svého školitele (a s přispěním ostatních členů Ústavu) budou tito studenti v průběhu řešení projektu pracovat na svých diplomových a disertačních pracích, které představují (budou představovat) řešené dílčí úkoly v následujících perspektivních směrech: Bariérové výboje, Studium elementárních plazmochemických procesů, Depozice a charakterizace tenkých vrstev a nanostrukturních materiálů, Diagnostika, Objemová plazmochemická syntéza, Lékařské a biologické aplikace. Výsledky prací budou důsledně publikovány v mezinárodních časopisech a prezentovány na konferencích a workshopech.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info