Informace o projektu

Geodynamické a environmentální procesy na východním okraji Českého masívu (Geodyn)

Kód projektu
MUNI/A/1049/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV dlouhodobě ve svém výzkumu specializuje:

  • Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat
  • Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací
  • Evoluce fanerozoika
  • Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí; geochemický vývoj prostředí ovlivněný lidskou činností
  • Aplikovaná geologie
  • Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info