Informace o publikaci

Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže - Závěrečná zpráva

Autoři

KUCHTA Josef KALVODOVÁ Věra HORKÁ Kateřina CHROMÝ Jakub ŠTEFÁNIK Ondrej

Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Stať představuje dílčí výsledky projektu „Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže“, který byl v roce 2010 uskutečněn Katedrou trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jde o kriminologický výzkum, jehož cílem bylo zjistit názor soudců a státních zástupců na otázky věkové hranice trestní odpovědnosti, jakož i na další významné aspekty související s fenoménem kriminality mládeže. Podrobněji byly zkoumány příčiny kriminality mládeže, aktuální sociálně patologické jevy ohrožující děti a mladistvé. Analýze byly podrobeny stěžejní aspekty platné právní úpravy, jak vyplývají ze zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Dále byly zjišťovány názory na povahu sankcí ukládaných dětem a mladistvým, jakož i na zkušenosti s jejich výkonem. Pozornost byla rovněž upřena k názorům na potřebu zvláštní ochrany dětí a mladistvých v řízení vedeném proti nim.
Související projekty: