Informace o projektu
Trvale udržitelný způsob života jako marginální a jako perspektivní fenomén

Kód projektu
GA403/01/1106
Období řešení
1/2001 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Tříletý projekt navazuje na dlouholetou výzkumnou a publikační práci navrhovatelky. Prohlubuje a rozšiřuje dosavadní pohled na doposud sociálně marginální fenomén ekologicky příznivého způsobu života. V percepci majoritní populací a v popularizaci sdělovacími prostředky byla doposud akcentována jeho omezující stránka - "dobrovolná skromnost". Navrhovatelka bude zkoumat zejména pozitivní stránky ekologicky příznivého života, který je příležitostí k osobní realizaci, relativní nezávislosti na vnější ekonomické a politické manipulaci. Přitom chce zpochybnit dosavadní stereotypy a mýty o návratu k primitivismu.V empirické části projektu navrhovatelka připravuje komparativní výzkum, který má zachytit změny, k nimž došlo v dobrovolně skromných rodinách za deset let od jejího výzkumu z roku 1992 (popsaného v knize "Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti, 1994).

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info