Informace o projektu
Protinádorová terapie - vakcinace dendritickými buňkami u pacientů s metastázujícím renálním karcinomem. Klinická studie fáze II.

Kód projektu
NT11137
Období řešení
9/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Prognóza pacientů s metastázujícím renálním karcinomem je špatná, s mediánem přežití 12 měsíců. V navrhovaném projektu - nekomerční randomizované klinické studii fáze II - bychom chtěli testovat účinek nové vakcíny založené na autologních dendritických buňkách produkujících interleukin-12. Univerzitní centrum buněčné imunoterapie Masarykovy univerzity v Brně má povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv k výrobě dendritických buněk pro klinické použití. Vakcína bude pacientům podávána podle randomizačního modelu 1:1, tj. polovina pacientů bude léčena standardní léčbou (nefrektomie následovaná sunitinibem) a druhá polovina standardní léčbou kombinovanou s vakcinací. Budeme monitorovat bezpečnost, účinnost, klinický a imunologický vliv tohoto experimentálního přístupu, který by mohl vést k nové léčebné strategii nejen pacientů s metastázujícím renálním karcinomem, ale otevřít možnost této kombinované léčby i pro pacienty s dalšími typy nádorových onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info