Informace o projektu

Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi

Kód projektu
NT11218-6/2010 (kod CEP: NT11218)
Období řešení
9/2010 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Na variabilní prognóze chronické lymfatické leukémie (CLL) se podílí řada faktorů, z nichž významný klinický vliv mají především abnormality spojené s rezistencí na léčbu. Předpokládáme, že v průběhu onemocnění CLL dochází k poruchám v regulaci exprese microRNA, které se podílí na progresi onemocnění. Pro detailní popsání mechanismů, jimiž se miRNA účastní odpovědi na léčbu, bude analyzována exprese miRNA u vzorků od pacientů před a během podávání cytostatické léčby (režim FCR). Expresní profily budou korelovány s klinickou odpovědí na léčbu. Analýza bude doplněna in vitro experimenty, v nichž budou CLL vzorky rozděleny na chemo-senzitivní a chemo-rezistentní a provedena expresní analýza miRNA (microarrays a Real-Time PCR). Stejně jako u protein-kódujících genů může docházet u nádorů také k strukturálním změnám microRNA genů. Dalším cílem projektu je proto studium mutací a chromozomálních přestaveb v miR genech u CLL a srovnání se zdravými kontrolními vzorky (Affymetrix GeneChip CustomSeq Array).

Publikace

2015

B-cell receptor signalling and its crosstalk with other pathways in normal and malignant cells

ŠEDA Václav MRÁZ Marek

Focal adhesion kinase regulation and expression in malignant B cells

JEŽ Michal — PAVLASOVÁ Gabriela — KRMESKÁ Veronika — ČERNÁ Kateřina MUSILOVÁ Kateřina ŠEDA Václav BORSKÝ Marek MAYER Jiří — POSPÍŠILOVÁ Šárka — MRÁZ Marek

Microenvironmental interactions up-regulate CD20 expression in CLL B cells through the CXCR4/SDF-1 axis: implications for CD20-targeting antibodies and the use of BCR-inhibitors in combination.

PAVLASOVÁ Gabriela ŠEDA Václav BORSKÝ Marek ČERNÁ Kateřina OSIČKOVÁ Jitka MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka — DAVIDS M. — BROWN J. — MRÁZ Marek

Microenvironmental interactions up-regulate CD20 expressionin CLL B cells, but confer resistance to rituximab

PAVLASOVÁ Gabriela BORSKÝ Marek ŠEDA Václav ČERNÁ Kateřina OSIČKOVÁ Jitka MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka — DAVIDS M. — BROWN J. — MRÁZ

MicroRNA involvement in DNA damage response and BCR signaling in malignant B cells

ČERNÁ Kateřina OPPELT Jan RADOVÁ Lenka MUSILOVÁ Kateřina ŠEDA Václav PAVLASOVÁ Gabriela — JEŽ Michal — TOM Nikola PARDY Filip MALČÍKOVÁ Jitka PLEVOVÁ Karla TICHÝ Boris BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael TRBUŠEK Martin MAYER Jiří KOČA Jaroslav — CALOGERO R. — POSPÍŠILOVÁ Šárka MRÁZ Marek

MicroRNA-150 influences microenvironmental interactions and prognosis of B cell malignancies

MUSILOVÁ Kateřina PAVLASOVÁ Gabriela — DIDI Jana — ŠEDA Václav ČERNÁ Kateřina — JEŽ Michal — BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael — MAYER Jiří — ARIGONI M. — RICCARDO F. — CALOGERO R. — POSPÍŠILOVÁ Šárka — KIPPS T. — JANÍKOVÁ — MRÁZ

MicroRNA-150 influences microenvironmental interactions and prognosis of B cell malignancies.

MUSILOVÁ Kateřina PAVLASOVÁ Gabriela — DIDI Jana — ŠEDA Václav ČERNÁ Kateřina — JEŽ Michal — BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael MAYER Jiří — ARIGONI M. — RICCARDO F. — CALOGERO R. — POSPÍŠILOVÁ Šárka — KIPPS T. — JANÍKOVÁ A — MRÁZ Marek

MicroRNA-150 influences microenvironmental interactions and prognosis of follicular lymphoma

MUSILOVÁ Kateřina PAVLASOVÁ Gabriela ČERNÁ Kateřina ŠEDA Václav — JEŽ Michal — BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael — MAYER Jiří — ARIGONI M. — RICCARDO F. — CALOGERO R. — POSPÍŠILOVÁ Šárka — KIPPS T. — JANÍKOVÁ Andrea — MRÁZ Marek

MicroRNAs in B cell lymphomas: how a complex biology gets more complex

MUSILOVÁ Kateřina MRÁZ Marek

MicroRNAs in DNA damage response and BCR signaling in malignant B cells.

ČERNÁ Kateřina OPPELT Jan RADOVÁ Lenka MUSILOVÁ Kateřina ŠEDA Václav PAVLASOVÁ Gabriela — JEŽ Michal — TOM Nikola MALČÍKOVÁ Jitka TICHÝ Boris BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael TRBUŠEK Martin MAYER Jiří KOČA Jaroslav — ARIGONI M. — RICARDO F. — CALOGERO R. — POSPÍŠILOVÁ Šárka — MRÁZ Marek

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info