Informace o projektu

Mapování výskytu makrolidové rezistence původce syfilis v ČR a molekulární typizace jednotlivých syfilitických kmenů

Kód projektu
NT11159
Období řešení
9/2010 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Státní zdravotní ústav
Odpovědná osoba Ing. Jana Kalinová Ph.D.

Celogenomová sekvenace několika kmenů Treponema pallidum (TP, t.j. kmenů
Nichols, SS14, Mexico A a DAL-1) umožnila vývoj vysoce specifické PCR
diagnostiky TP. PCR detekce treponemální DNA umožňuje identifikovat
kmenově specifické genomové sekvence a také geneticky vyšetřovat citlivost
na některá antibiotika. Cílem projektu je sběr klinických vzorků z ČR a to
zejména anogenitálních stěrů a vzorků plné krve. Z těchto vzorků budeme
izolovat treponemální DNA, kterou budeme po amplifikaci sekvenovat (ve
variabilních chromosomálních lokusech). Navíc budeme molekulárně
biologicky určovat rezistenci k makrolidovým antibiotikům a klindamycinu.
Sekvence získané z různých izolátů TP budou srovnány a profil
jednonukleotidových záměn, delecí a inzercí bude využit pro shlukovací
analýzu treponemálních izolátů a pro epidemiologické účely. Dále budeme
vyvíjet rychlejší a levnější diagnostické testy pro molekulární typizaci
původce syfilis.

Publikace

2016

Treponema pallidum, the syphilis spirochete: making a living as a stealth pathogen

RADOLF Justin D. — DEKA Ranjit K. — ANAND Arvind — ŠMAJS David — NORGARD Michael V. — YANG X. Frank

2015

A Retrospective Study on Genetic Heterogeneity within Treponema Strains: Subpopulations Are Genetically Distinct in a Limited Number of Positions

ČEJKOVÁ Darina STROUHAL Michal — NORRIS Steven J. — WEINSTOCK George M. — ŠMAJS David

Rezistence původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, k makrolidovým antibiotikům v České republice a ve světě

GRILLOVÁ Linda MIKALOVÁ Lenka — ZAKOUCKÁ H. — ŽIDLICKÁ J. — ŠMAJS David

The 2 simultaneously Published "k" Sequence Variants of tp0548 Locus of Treponema pallidum ssp. pallidum Isolates Differ: The One Published Later Has to Be Renamed as "l"

GRILLOVÁ Linda STROUHAL Michal — MIKALOVÁ Lenka — ŠMAJS David

Uncultivable Pathogenic Treponemes

ŠMAJS David STROUHAL Michal

2014

Molecular Typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: Increased Prevalence of Identified Genotypes and of Isolates with Macrolide Resistance

GRILLOVÁ Linda — PĚTROŠOVÁ Helena — MIKALOVÁ Lenka — STRNADEL Radim — DASTYCHOVÁ Eliška — KUKLOVÁ Ivana — KOJANOVÁ Martina — KREIDLOVÁ Miluše — VAŇOUSOVÁ Daniela — HERCOGOVÁ Jana — PROCHÁZKA Přemysl — ZÁKOUCKÁ Hana — KRCHŇÁKOVÁ Alena — VAŠKŮ Vladimír ŠMAJS David

Syphilis-causing strains belong to separate SS14-like or Nichols-like groups as defined by multilocus analysis of 19 Treponema pallidum strains

NECHVÁTAL Lukáš — PĚTROŠOVÁ Helena — GRILLOVÁ Linda POSPÍŠILOVÁ Petra — MIKALOVÁ Lenka — STRNADEL Radim — KUKLOVÁ Ivana — KOJANOVÁ Martina — KREIDLOVÁ Miluše — VAŇOUSOVÁ Daniela — PROCHÁZKA Přemysl — ZÁKOUCKÁ Hana — KRCHŇÁKOVÁ Alena — ŠMAJS David

The Molecular Typing Data of Recently Identified Subtype 11q/j of Treponema pallidum subsp. pallidum Suggest Imported Case of Yaws.

MIKALOVÁ Lenka — STROUHAL Michal GRILLOVÁ Linda ŠMAJS David

Whole Genome Sequence of the Treponema pallidum subsp. endemicum Strain Bosnia A: The Genome Is Related to Yaws Treponemes but Contains Few Loci Similar to Syphilis Treponemes

ŠTAUDOVÁ Barbora — STROUHAL Michal — ZOBANÍKOVÁ Marie — ČEJKOVÁ Darina — FULTON Lucinda L. — CHEN Lei — GIACANI lorenzo — CENTURION-LARA Arturo — BRUISTEN Sylvia M. — SODERGREN Erica — WEINSTOCK George M. — ŠMAJS David

2013

Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia

KRYUKOV Fedor — DEMENTYEVA Elena Vladimirovna — KUBICZKOVÁ Lenka JARKOVSKÝ Jiří BROŽOVÁ Lucie — PETRÍK Jakub — NĚMEC Pavel ŠEVČÍKOVÁ Sabina — MINARIK Jiri — STEFANIKOVA Zdena — KUGLÍK Petr HÁJEK Roman

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info