Informace o projektu

Kontrastivní studium věcných textů

Kód projektu
GA405/02/0349
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Logo poskytovatele

Projekt Konstrastivní studium věcných textů integruje výzkumnou práci více pracovišť Filozofické fakulty MU. Soustřeďuje se na mezijazykové a mezikulturní studium jazykové a stylové výstavby textů komunikace publicistické, právní a sprání, populárněvědné apod. Zabývá se jednak rozdíly v chápání stylu a stylistiky v pojetí anglistiky, romanistiky, germanistiky a bohemistiky i slavistiky včetně interpretace základních, zdánlivě paralelních termínů, což by mělo napomoci vzájemnému chápání myšlenek a umožnit společný nebo alespoň srovnávatelný přístup k materiálu. Druhou složkou je bilaterální konfrontace vybraných typů textů (cizojazyčný : český), a to jak překladových vzájemně mezi jazyky, tak překladů ze společného zdroje (např. oficiální materiály mezinárodních organizací), a také textů paralelních - obsahově a typově obdobných, ale originálních. Projekt se zaměří především na psané texty, není však vyloučeno studium na mluvených textů mediálních. Současně bude vznikat databáze paralelních textů,

Publikace

2015

2013

2010

2009

2008

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info