Informace o projektu
Kontrastivní studium věcných textů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/02/0349
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt Konstrastivní studium věcných textů integruje výzkumnou práci více pracovišť Filozofické fakulty MU. Soustřeďuje se na mezijazykové a mezikulturní studium jazykové a stylové výstavby textů komunikace publicistické, právní a sprání, populárněvědné apod. Zabývá se jednak rozdíly v chápání stylu a stylistiky v pojetí anglistiky, romanistiky, germanistiky a bohemistiky i slavistiky včetně interpretace základních, zdánlivě paralelních termínů, což by mělo napomoci vzájemnému chápání myšlenek a umožnit společný nebo alespoň srovnávatelný přístup k materiálu. Druhou složkou je bilaterální konfrontace vybraných typů textů (cizojazyčný : český), a to jak překladových vzájemně mezi jazyky, tak překladů ze společného zdroje (např. oficiální materiály mezinárodních organizací), a také textů paralelních - obsahově a typově obdobných, ale originálních. Projekt se zaměří především na psané texty, není však vyloučeno studium na mluvených textů mediálních. Současně bude vznikat databáze paralelních textů,

Publikace

Počet publikací: 86


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info