Informace o projektu

Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (ZKUPP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/18.0004
Období řešení
4/2011 - 3/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.acor.cz
Spolupracující organizace
Lužánky - středisko volného času
Diagnostický ústav pro mládež

Projekt reaguje na aktuální potřeby stávajících a budoucích učitelů, od nichž praxe při plnění celé řady výchovně vzdělávacích úkolů (např. realizace průřezových témat RVP, efektivních programů prevence sociálně patologických jevů apod.) žádá znalosti a dovednosti z oblasti zkušenostního učení (dále ZU).
Během projektu bude v učitelských studijních programech na FF a FSpS MU vytvořen a realizován (v ČR jediný) speciální studijní modul, v němž se budou mít studenti možnost na tyto úkoly dle svých potřeb a zaměření profesně vybavit, popř. získat další formální kvalifikaci v podobě diploma supplement.
Vzdělávací modul bude konstruován v rámci mezioborové spolupráce několika akademických pracovišť na základě aktuálních a empiricky podložených konceptů a na základě deklarovaných potřeb praxe (spolupráce s partnery). Studium bude koncipováno jako kombinované a v jeho rámci bude vytvořena metodika pro uznávání výsledků předchozího neformálního vzdělání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info