Informace o projektu

Informace o projektu
Česko-slovenská historická ročenka (koordinace výzkumu a edice)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/02/0009
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Československé dokumentační středisko o.p.s

Česko-slovenská historická ročenka, koordinace výzkumu a edice, 3 svazky, vydané 2002 až 2004. Záměrem je formování úplnějšího kritického obrazu společných dějin Čechů a Slováků a česko-slovenských vztahů, za spolupráce historiků ČR a SR a konfrontace jejich názorů. První část každého svazku zahrne monografický soubor studií českých a slovenských historiků ke konkrétnímu (popř. zdvojenému) tématu společných dějin. Připravovaná témata: Proces ustavování první ČSR, Nové generace, formované za první ČSR, Německá menšina v Československu, Maďarská menšina v Československu. Další část každého svazku podá recenze (zvl. v podobě komparativních a souborných recenzí) a zprávy o aktivitách historické obce druhé strany a o činnosti Česko-slovenské komise historiků. Sídlo redakce: Filozofická fakulta MU, Brno. Členové redakce: navrhovatel, spolunavrhovatelé, dr. Čelko (tajemník komise); přizváni: dr. D. Kováč (generální sekretář Slovenské akad. věd), prof. R. Holec (FFUKo), dr. I. Kamenec (Hist. ústav SAV

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info