Informace o projektu

Informace o projektu
Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/11/0234
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
učitel - expert;jeho charakteristiky;profesní rozvoj učitele - experta a jeho determinanty

Jednou z klíčových výzev probíhající diskuse o kvalitě vzdělávání v kontextu edukačních změn je profesionalizace učitele. Projekt chce přispět k současnému stavu poznání kvality v profesi
učitele výzkumem charakteristik učitele - experta. V první fázi bude realizována rozsáhlá teoretická
přehledová studie, na základě jejích výstupů a s přihlédnutím k českému kulturnímu rámci budou v rámci
projektu vypracovány, pilotovány a ověřeny metody identifikace a výzkumu učitelů - expertů. Vlastní
výzkum pak bude zaměřen na prohloubení stavu poznání těchto charakteristik, v další fázi pak na
determinanty procesů profesního rozvoje učitele - experta. Výstupy projektu mohou přinést zásadní
informace pro transformaci přípravného i dalšího vzdělávání učitelů, pro tvorbu standardu kvality v profesi učitele a kariérní řád a, v neposlední řadě, mohou přispět ke zvýšení prestiže učitelské profese.

Výsledky

Výsledky projektu byly průběžně předkládány odborné veřejnosti formou různých publikačních výstupů v souladu s původním plánem. Původní časový harmonogram byl plněn dle projektu, bohužel v průběhu řešení projektu došlo ke změně pravidel GA ČR a závěrečná monografie byla vyžadována již v publikované formě.Dle původního plánu probíhaly analýzy dat a závěrečná syntéza do konce září 2013, následovalo zpracování rukopisu, ale vzhledem k času nezbytnému pro recenzní řízení a časové potřeby vydavatele bylo nutno požádat o odklad závěrečné zprávy. Ten umožnil naplnit plánované výstupy projektu.

Publikace

Počet publikací: 54


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info