Informace o projektu

Současná kritika pojmu náboženství a její teoreticko-metodologické důsledky

Kód projektu
MUNI/21/FUJ/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Současná kritika pojmu náboženství a její teoreticko-metodologické důsledky

Od počátku 70. let do současnosti probíhá v religionistice diskuse o předpokladech, na nichž je vystavěn pojem náboženství a o heuristických problémech jeho užívání. V současnosti tato diskuse neztrácí na síle. Tváří v tvář opakovaným selháním v různých oblastech bádání (od studia mystiky přes studium „východních náboženství“ po zjevně mylné predikce sociologie o postupném zániku náboženství v moderní společnosti) naopak nabývají na síle a radikálnosti. Diskuse o vymezení religionistiky jako vědy i empirické religionistické výzkumy si přesto od výsledků kritiky pojmu náboženství drží pochopitelný, ale teoreticky těžko ospravedlnitelný odstup. Cílem předkládaného projektu je napomoci změně této situace prostřednictvím shrnutí dosavadní kritické diskuse o pojmu náboženství a formulace jejích důsledků pro teorii religionistiky a empirická religionistická bádání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info