Informace o projektu

Informace o projektu
Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě

Kód projektu
MUNI/21/CHA/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
antická magie, kognitivní predispozice, psychologický esencialismus

Cílem projektu je blíže prozkoumat okolností, za jakých ve společnosti antického Říma dochází k ustavení reflektované kategorie magie. Výchozí hypotézou je předpoklad, že magie je v lidských společnostech pojímána především nereflektovaně a její všeobecnou rozšířenost je možné přičíst na vrub fungování některých kognitivních mechanismů, které umožňují její rozšířenost a podporují její věrohodnost (psychologický esencialismus, intuice umožňující detekci a vyhýbání se potenciálním patogenům atd.). Za vhodných společenských a historických podmínek potom může dojít k pojmové konceptualizaci těchto nereflektovaných představ v podobě explicitně konstruované kategorie magie, která získává specifické a kulturně podmíněné obsahy odrážející aktuální společenské potřeby a náboženskou situaci.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info