Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů (Praxe a stáže 2)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0280
Období řešení
1/2011 - 6/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Československá obchodní banka, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Rödl & Partner Consulting, s.r.o.
AWD Česká republika s.r.o.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou studenti VŠ.
Cílem projektu je inovovat studium a procesy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity tak, aby odpovídaly požadavkům trhu práce a znalostní ekonomiky.
Prostředkem k dosažení tohoto cíle je komplexní inovace systému praktické výuky na fakultě.
Jako základní komponenty této inovace slouží inovace 39 předmětů zapojením externích odborných lektorů z praxe do výuky a zřízení povinnosti absolvování praxe či stáže pro všechny studenty graduálního studia. Prostředkem, který to umožní, je vybudování partnerské sítě odběratelů studentů na praxi a stáž o dostatečné absorpční kapacitě a vysoké kvalitě. V aktivitách projektu bude využito multioborovosti (spolupráce s Právnickou fakultou MU, Centrem pro transfer technologií, partnery projektu a mezi katedrami) a komplementárně také monitoringu trhu práce.
Díky tomuto projektu bude inovováno celkem 39 předmětů s vazbou na praktickou výuku a beneficienty bude 1 466 studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info