Informace o projektu
Digitální a informační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence

Kód projektu
FRVS/2236/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Digitální technologie, informační technologie, speociální pedagogika, komunikační kompetence, sylabus předmětu, pomůcky, praktická připravenost, spoeciálně vzdělávací potřeby , studijní předmět

Předkládaný projekt má podpořit přípravu nového předmětu pro studenty bakalářského studia speciální pedagogiky Digitální a informační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence.


Pro tento předmět je třeba vytvořit sylabus, dále PowerPointové prezentace vycházející z odborné literatury a určené pro výuku v novém předmětu zaměřené na oblasti teorie a využití digitálních a informačních technologií ve výuce žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a pro podporu rozvoje komunikačních kompetencí a dále zajistit základní soubor digitálních a technologických pomůcek pro praktickou výuku v tomto předmětu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info