Informace o projektu

Informace o projektu
Komplexní rozvoj informačních a komunikačních technologií

Kód projektu
ROZV/7/5/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky

Projekt zajišťuje komplexní rozvoj informačních a komunikačních systémů MU. Jedním z klíčových záměrů projektu je rozvoj centrálně řízených a spravovaných počítačových studoven a učeben směrem k rozšíření rozsahu služeb a snížení energetické náročnosti. Důraz je také kladen na rozvoj centrálně poskytovaných výpočetních a ukládacích kapacit. Řeší se rovněž rozvoj v oblastech datové sítě, její bezpečnosti a rozsahu pokrytí jejím bezdrátovým segmentem, a také rozvoj systémů správy budov (BMS) a celouniverzitní licencování statistického softwaru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info