Informace o projektu
Proměny politického a společenského pluralismu v moderní Evropě (Promeny)

Kód projektu
MUNI/A/0888/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zacílen na výzkum proměn politického a společenského pluralismu v soudobé Evropě a to se zvláštním zřetelem k středovýchodní Evropě a zejména českému kontextu. Vzhledem k rozmanitosti této problematiky se prioritně zaměří na několik vybraných zajímavých a pro současný politologický výzkum významných suboblastí. Plyne z toho rozdělení na pět subprojektů: 1) Proměna českých lokálních elit v procesu konsolidace nového režimu, 2) Deformace politického pluralismu, 3) Politický aktivismus, zájmové skupiny a sociální hnutí s důrazem na problematiku protestních událostí v ČR, 4) Vládnutí v postkomunistickém prostoru a 5) Politický pluralismus a politický marketing: hrozby a příležitosti. Vše zmíněné je dlouhodobě předmětem zájmu brněnské politologie, přičemž záměrem je prohloubení stavu poznání dané problematiky. Každá ze zkoumaných suboblastí bude mít zkušeného garanta či garanty zajišťujících vhodný metodologický postup a konceptuální ukotvení a kvalitu publikačních výstupů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info