Informace o projektu

Informace o projektu
Integrace v psychoterapii: výcvik a praxe (IPVP)

Kód projektu
MUNI/A/0904/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předkládaný projekt navazuje na projekt MUNI/A/1018/2009 Analýza východisek výcviku integrace v psychoterapii a rozvíjí dále jeho výstupy. Jeho cílem je přispět k hledání odpovědi na otázku, jak probíhá utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy. Projekt využívá kvalitativní výzkumnou metodologii (zejm. metodu zakotvené teorie). Primárně se zaměřuje na zkoumání začínajícího Výcviku integrace v psychoterapii (systematického psychoterapeutického výcviku spoluorganizovaného katedrou psychologie FSS MU Brno), zároveň ale vytváří širší prostor pro příspěvky související s integrací v psychoterapii a její výukou. Kromě teoreticko-poznávacího cíle se projekt snaží také přispět k průběžnému zkvalitňování jmenovaného výcviku a má tak přímý praktický dopad na zkoumanou oblast. Tento jednoletý projekt je součástí dlouhodobějšího výzkumného úsilí výzkumného týmu při FSS MU.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info