Informace o projektu

Mezinárodní právo procesní a internet (MPPI)

Kód projektu
MUNI/A/1004/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Tento projekt navazuje na projekt řešený v roce 2010 a nazvaný Mezinárodní právo soukromé a internet. Je jeho přirozeným pokračováním v části procesního práva, resp. v části mezinárodního procesního práva. Původně byl takto koncipován, po žádosti útvaru V a V byl zpracován do jednoleté podoby a zúžen jen na část kolizní. Stávající doktrína mezinárodního práva soukromého se nikterak nevěnuje vazbě mezinárodního práva procesního a internetu, tedy vazbě disciplíny omezené striktně teritoriálně a pracující s instituty omezenými teritoriálně a prostředím, které je charakteristické tím, že jde o prostředí kyberprostoru, tj. prostředí bez tradičních hranic. Zkoumání těchto vazeb se však jeví jako zcela nezbytné vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu transakcí uzavíraných na dálku, mezistátně, prostřednictvím jak emailu, tak, a to především, webových formulářů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info