Informace o projektu

Informace o projektu
Studijní pobyt na zahraniční univerzitě v rámci zpracování tématu disertace"Mediální výchova na středním stupni škol" (MVSS)

Kód projektu
MUNI/A/0946/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Studijní pobyt zahrnuje bližší seznámení se s pohledem na systém mediální výchovy aplikovaný v teritoriu s rozdílnou akademickou tradicí od české. Cílem je studijní návštěva Centra pro studium dětí, mládeže a médií (Centre for the Study of Children, Youth and Media)v Institutu vzdělávání na Londýnské univerzitě (Institute of Education, University of London). V jejím rámci pak studium databází, designu výzkumů a výstupů z nich, snaha o jejich komparaci ve vztahu k českým datům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info