Informace o projektu

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva (Partnerství VaV)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0044
Období řešení
9/2011 - 8/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Liga lidských práv
Ekologický právní servis
Pro bono aliance

Záměrem projektu je na základě různorodých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových. Důsledkem vzniklých vazeb je i posílení sociální odpovědnosti studentů a absolventů i návrh řešení pro oblast právní pomoci nemajetným a podpora působení právníků v oblastech nikoli prvoplánově ziskových. Díky projektu se zahájí, metodologicky i organizačně systematizují a prosadí vazby, sítě a partnerství, které by buď nevznikly nebo vznikaly nahodile a pomalu. Nyní se na partnerství a síťové spolupráci podílí malá skupina lidí, která se díky projektu rozšíří a prohloubí.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info