Informace o projektu

Gnoseologie na začátku 21. století

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA401/03/1521
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Při zpracovávání grantového projektu Ontologie na konci 20. století se ukázala velmi těsná souvislost nově koncipované evoluční ontologie s problematikou gnoseologie a v další práci bychom chtěli gnoseologii představit jako v procesuálním pojetí s úlohou, kterou by mohla plnit v systematické filozofii včetně filoofie vědy. Gnozeologie by totiž v současném sociokulturním kontextu měla zkoumat nejen předpoklady, možnosti a meze lidského poznání, nýbrž i způsoby, jimiž lidské pojmové poznání ovlivňuje člověka a kulturní systém v jejich vzájemné interakci. Měla by zkoumat, jakým způsobem se kulturní systém utváří procesem své vlastní evoluce i záměrnými aktivitami a zásahy lidí, jak a proč mezi kulturou a přírodou vznikají ekologické konflikty, napětí a krize. Mohla by být představena i jako pokus o jistý systémový pohled na skutečnosti, které jsou v současnosti prezentovány v podobách známých jako problém UI (umělé inteligence), metodologie věd a specificky pojatého přistupu k moderním přírodovědeckým teoriím, pro který se stále více používá termín epistemologie.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další