Informace o projektu

Informace o projektu
Příprava a otevření kombinovaného dvojstupňového studia AJ pro neaprobované učitele (se středoškolským vzděláním) na 2. stupni ZŠ

Kód projektu
MUNI/41/T 01/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je přispět ke zvyšování kvality vzdělávání učitelů anglického jazyka v jihomoravském regionu. Studium je koncipováno jako dvojstupňové. Absolventi 1. stupně (bakalářského) mohou buď pokračovat v následném magisterském studiu na PdF MU nebo na kterékoli jiné fakultě v ČR, která takové studium otevře. Vznikne tedy značná variabilita a prostupnost mezi jednotlivými typy učitelského vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info