Informace o projektu

Integrace přírodovědné a společenskovědní složky vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ

Kód projektu
MUNI/41/T 38/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt by měl zajistit: 1. funkční propojení dílčích přírodovědných a společenskovědních poznatků, které vyloučí duplicitní složky učiva a připraví požadované návaznosti učiva s maximálním uplatňováním mezipředmětových vztahů; 2. zajištění systémového myšlení, chápání vztahů a souvislostí; 3. propojení vědního základu s psychodidaktickou a didaktickou složkou učitelské přípravy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info