Informace o projektu

Informace o projektu
Komunikativní a interkulturní kompetence v profilu absolventa učitelského studijního programu anglického jazyka na pedagogické fakultě

Kód projektu
KONT/CZ-SK/2004/91
Období řešení
1/2004 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Profil absolventa, komunikativní kompetence, interkulturní kompetence, inovace, moderní technologie
Spolupracující organizace
Trnavská univerzita v Trnavě

Projektem reaguje řešitelské pracoviště (KAJ PdF MU) na potřeby vzdělávání v oblasti jazykové přípravy související se vstupem ČR do EU. Jazyková příprava studentů pedagogických fakult a jejich budoucích žáků bude muset být z hlediska obsahu, forem i prostředků srovnatelná se vzděláváním ve vyspělých evropských zemích. Při rozpracování cílů projektu a plnění konkrétních úkolů budou řešitelé vycházet z doporučení Společného evropského referenčního rámce, Evropského portfolia a z korpusu předmětů studijního odboru Učiteľstvo akademických predmetov - cudzie jazyky, který vypracovala prof. dr. Tandlichová z KAA FF UK v Bratislavě. V návaznosti na rámcové cíle projektu budou řešitelé spolupracovat s Katedrou moderných filológií na PdF Trnavské univerzity na tvorbě koncepcí nových předmětů a učebních pomůcek, na realizaci aktivit zaměřených na vzdělávání učitelů v oblasti využívání moderních technologií ve vyučování jazyka, v přípravě a realizaci společných seminářů (příp. konference).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info