Informace o projektu

Informace o projektu
Partnerská siť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu (NanoBioMetalTechNet)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0023
Období řešení
4/2012 - 3/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Clonestar Peptide Services, s.r.o.
MTE spol. s r.o.
Výzkumný ústav pletařský, a.s.
RADANAL s.r.o.

Prvořadým cílem projektu je vytvoření partnerské sítě veřejnými vysokými školami (VUT, MENDELU a MU) a soukromými podniky (MTE, Clonestar, Radanal a VUP) oblasti bionanotechnologií a metalomiky s vazbou na nově vznikající centra excelence s infrastrukturní podporou (CEITEC, FNUSA-ICRC) a mezinárodní aktivity v oblasti UNEP, WHO.
Dílčí cíle projektu jsou:
a) Vytvoření partnerské sítě jednotlivých výzkumných skupin z veřejných vysokých škol (VUT, MENDELU, MU) a soukromých subjektů (MTE, Clonestar, Radanal, VÚP) a další vazby na pracoviště v evropském výzkumném prostoru.
b) Významné zasíťování pracovníků NanoBioMetalNet do velkých infrastrukturních projektů (CEITEC, ICRC).
c) Přímá vazba na projekty mezinárodního významu v oblasti životního prostředí (UNEP – Lead and Cadmium Activities) a lidského zdraví (WHO – detection of cancer and/or virus).
d) Zvýšení a posílení technologického a organizačního zázemí umožňujícího přenos výsledků a sdílení know-how mezi partnery sítě.
e) Pořádaní seminářů a workshopů, které budou cíleně směřovány na řešení konkrétních výzkumných úkolů a úskalí prohlubující a především usnadňující vzájemnou spolupráci.
f) Příprava stáží a odborných praxí studentů a mladých vědeckých pracovníků upevňující spolupráci mezi subjekty tuzemskými i mezinárodními (se zohledněním transferu technologií, příloha) s podporou získávání jazykových kompetencí.
g) Vzájemná konzultační činnost vysokých škol a aplikační sféry.
Výsledkem projektu bude zvýšená spolupráce, komunikace a přenos informací mezi jednotlivými subjekty. Výrazně se zlepší přenos a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe a výuky a také z praxe do výuky. Kromě toho výuková činnost může velmi flexibilně reagovat na změny na trhu práce.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info