Informace o projektu
Identifikace genů pro transport dusičnanů u P. denitrificans a základní biochemická charakterizace jejich produktů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP203/00/P097
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt navazuje na dlouhodobou tradici studia denitrifikačních procesů u bakterií na daném pracovišti, kde je studována regulace a kinetika denitrifikace na organizmu Paracoccus denitrificans. Tento projekt by se měl zabývat studiem jednoho z limitních faktorů denitrifikace, totiž dostupnosti dusičnanů enzymům denitritikační kaskády. Transportní systém bude studován s pomocí molekulárně biologických přístupů. Jednak budou na základě sekvenčních podobností transportních systémů dusičnanů z jiných zdrojů vytvořeny degenerované primery, kterých bude použito k izolaci genii zodpovědných za transport dusičnanu u P. denitrifîcans. Dále budou hledány faktory regulace bakteriální denitrifikace porovnáním profilu exprimovaných proteinů buněk při růstu na NO3- a NH4+, a za aerobních a anaerobních podmínek na úrovni mRNA. Alternativní cestou by bylo použití transpozonové mutageneze s pomocí transpozonu TnS. V takovém případě budou hledány mutanty P. denitrifîcans neschopné využívat nízkých koncentrací dusičnanů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info