Informace o projektu

Informace o projektu
Transformace sektoru služeb na území ČR

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/04/0535
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
transformace, služby, územní a funkční struktura, Morava
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt je zaměřen na detekci a analýzu změn prostorové a funkční struktury sektoru služeb na modelovém území východní části ČR (Morava). Modelová oblast je zvolena jako reprezentativní pro celé území státu. Výzkum se bude zaměřovat na analýzu mobility (dojížďky) obyvatelstva za službami na území modelové oblasti, kvantitativní a kvalitativní analýzu změn souboru zařízení služeb ovyvatelstvu ve vybraných regionech Moravy a definování vlivu velkoplošných obchodních jednotek ve vybraných obslužných střediscích na formování jejich zázemí. Výzkum se bude opírat o metody dotazníkového a terénního šetření, které s ohledem na chybějící statistické údaje zpřesní poznatky o současné podobě obslužného systému na území ČR. Jde zejména o prostorové aspekty transformace sektoru služeb v ČR. Tím, že projekt konzistentně navazuje na předchozí výzkumy a šetření z konce 80. let 20. století, jsou posíleny možnosti využití výsledků nejen v dílčích geografických disciplínách, ale také v ekonomických či sociologických vědách.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info