Informace o projektu

Úvod do teorie vyprávění

Kód projektu
FRVS/519/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem grantového záměru je příprava a realizace přednáškového kurzu „Úvod do teorie vyprávění“, který studenty seznámí se základními problémy teorie vyprávění, s vývojem této literárněvědné disciplíny a jejími aktuálními poznatky. Základem kurzu budou přednášky, na nichž se budou podílet přední odborníci v oboru naratologie, a to jak z pracoviště žadatele, tak z jiných institucích (FF UK, Akademie věd ad.). Důraz bude kladen na aktuálnost naratologických konceptů a jejich praktickou aplikovatelnost při interpretaci: každá přednáška bude spjata s konkrétním primárním textem, na němž přednášející bude demonstrovat konkrétní interpretační postupy. Ke kurzu bude rovněž vytvořena čítanka, která bude studentům k dispozici v elektronické podobě v materiálech studijní podpory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info