Informace o projektu

Informace o projektu
Zavedení stanovení malonyldialdehydu v krevním séru do praktické výuky

Kód projektu
FRVS/1519/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

K oxidačnímu poškození buněk dochází v reakci na různé podněty biotického nebo abiotického původu. K oxidačnímu poškození mastných kyselin
lipidů biologických membrán dochází v procesu zvaném peroxidace lipidů (LP). LP tak může vést k rozsáhlému narušení struktury membrán, a tím i jejich funkce. LP je jedním z hlavních procesů indukujících buněčnou smrt. Za marker oxidačního poškození lipidů je považován malondialdehyd
(MDA), což je
terminální degradační produkt LP. Malondialdehyd se stanovuje ve formě komplexu s kyselinou 2-thiobarbiturovou. Pro oddělení tohoto komplexu od
interferujících sloučenin se využívá metoda HPLC. Cílem tohoto projektu je zavést do praktické výuky v rámci Ústavu biochemie PřF MU úlohu
stanovení oxidačního poškození membránových lipidů pomocí MDA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info