Informace o projektu

Právo vysokých škol

Kód projektu
FRVS/1810/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zavedení velmi aktuálního předmětu "Právo vysokých škol" do výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, s přístupem i pro studenty jiných studijních programů a oborů.
Vysoké školy se v současné době nachází pod velkým tlakem. Musí se vyrovnávat s neustále se měnícími finančními i právními podmínkami, reagovat na dynamický systém podpory výzkumu a vývoje a zároveň vykonávat veřejnou správu na úseku vysokoškolského vzdělávání. Jako samosprávné subjekty nemají prakticky žádnou právní a metodickou podporu ústředních orgánů (zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), přesto řeší často nelehké právní situace, od vyměřování poplatků spojených se studiem po odebírání titulů. Neurčitost právní úpravy vede k nejistotě v rozhodování orgánů vysoké školy, a stejně tak k nejistotě vnímání svých práv a povinností ze strany studentů.
Zavedení předmětu Právo vysokých škol je dle řešitelky vhodným nástrojem, jak zvýšit povědomí o právním postavení a fungování vysokých škol, a to primárně u absolventů předmětu (kteří mohou získané znalosti a dovednosti využít při svém možném budoucím působení na vysoké škole), druhořadě ale též u dalších studentů, akademiků či jiných osob působících na vysokých školách, kterým se dostanou do rukou studijní materiály pro tento předmět zpracované (a to jako zdroj informací, výklad problematiky či metodická pomůcka).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info