Informace o projektu

Informace o projektu
Vytvoření nového předmětu Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století

Kód projektu
FRVS/1348/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
literatura pro děti a mládež, historie literatury pro děti a mládež, literární věda, francouzská a frankofonní litratura

Tento projekt si klade za úkol uspořádat workshop zabývající se problematikou francouzské a frankofonní literatury pro děti a mládež. Workshop bude veden emeritním profesorem Univerzity Liege v Belgii. Jeho obsah bude věnován jak historii tohoto literárního žánru, tak možnostmi jeho využití v pedagogické praxi.
Uspořádání workshopu skýtá možnost rozšířit povědomí o dětské literatuře, žánru často opomíjeném literárněvědnými studiemi a zatraktivnit toto téma nejen mezi studenty univerzity, ale i mezi učiteli v praxi. Možnost kontaktu studentů s věhlasným zahraničním odborníkem, aktivní účast na seminářích, s jejichž vedením má Michel Defourny mnohaleté zkušenosti, pomůže ještě zkvalitnit výuku tohoto předmětu.

Výsledky

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nový volitelný předmět na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pod názvem Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století. Byly realizovány jeho dvě verze, česká a francouzská, aby byl tento seminář dostupný jak magisterským studentům všech oboru na Katedře francouzského jazyka a literatury, tak všem ostatním zájemcům z Pedagogické fakulty i jiných fakult Masarykovy univerzity, např. studentům oboru Křesťanská výchova z katedry Historie. Předmět je významný svou jedinečností. V současnosti se křesťanským vlivům v literatuře nevěnuje žádné pracoviště MU, i v celé ČR se vyskytuje jen ojediněle (pouze kurz doc. Jaroslava Meda Duchovní proudy v literatuře na Teologické fakultě UK v Praze, který však zahrnuje především české a německé prostředí). Studenti, kteří absolvovali českou nebo francouzskou verzi předmětu v podzimním semestru 2012, projevovali zájem o literární texty, které většinou neznali, a zařazovali si je do kontextu literárního povědomí, které již během svých dalších studií získali. Potvrdili tak účelnost předmětu, který vede budoucí učitele k četbě a rozšiřování kulturního i literárního rozhledu. Všechny finanční prostředky byly využity v souladu s návrhem projektu.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info