Informace o projektu

Argumentation 2012 – Formal Methods in Legal Reasoning (Arg_2012_FM)

Kód projektu
MUNI/B/0921/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem mezinárodní konference Argumentation 2012 je otevření prostoru pro víceoborovou diskusi popisující právo a jeho působení ve společnosti z více perspektiv. Uspořádáním konference se podporuje vědecká činnost vědeckých pracovníků a vědecká práce v oblasti, která v České republice není doposud uspokojivě řešena. Konference navrhovaná k podpoře představuje jedinečnou příležitost pro výměnu aktuálních odborných názorů a stanovisek a také institucionální zakotvení zkoumaného tématu v ČR. Konference také přispěje ke zkvalitnění výuky a nabídne studentům magisterského a doktorského studia možnost seznámit se s aktuálními trendy v oblasti multidisciplinárního zkoumání práva.
Úkolem sekce Formal methods in legal reasoning je nabídnout pohled na právo jako na informační strukturu, jejíž povahu lze do jisté míry zkoumat prostředky exaktních věd, zejména logiky, avšak také matematiky, nově se konstituujícího oboru zabývajícího se studiem umělé inteligence nebo tzv. „network science“. Cílem sekce je prozkoumat možnosti studia práva prostřednictvím metod exaktních věd, aniž bychom ho nezbytně připravili o jeho hodnotovou složku.