Informace o projektu

Právo a ICT (PICT)

Kód projektu
MUNI/A/0923/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem zkoumání připravovaného projektu Právo a informační a komunikační technologie (Právo a ICT) je normativní regulace nových informačních a komunikačních technologií v českém,
evropském a mezinárodním právu. Cílem projektu je popsat vývoj a kriticky analyzovat evropskou a českou legislativu, judikaturu a aktuální výstupy mezinárodních unifikačních aktivit v rámci
UNCITRAL a Rady Evropy. Tematicky pak budou pokryty zejména následující oblasti: právo duševního vlastnictví v informačních sítích, otázky rozhodného práva v kyberprostoru, ochrana
osobnosti, soukromí a osobních údajů online, právní informatika, e-commerce, online dispute resolution, regulace umělé inteligence a obecná teorie normativity virtuálních světů. Analyzována
a komparována bude i aktuální rozhodovací činnost národních soudů i Soudního dvora EU. Závěry výzkumu pak budou prezentovány na odborných tuzemských i zahraničních konferencích a publikovány formou uceleného souboru odborných článků ve fakultním časopise Revue pro právo a technologie. Sekundárním cílem projektu je vytvořit tým kooperujících pracovníků Právnické
fakulty Masarykovy univerzity, který se bude dále dlouhodobě a systematicky zabývat výzkumem předmětné problematiky.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info