Informace o publikaci

Požadavky na přezkoumání a oznámení ve smlouvě mezi obchodníky

Autoři

HÜLLE Tomáš

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kniha se věnuje komparativní analýze koupě a prodeje v občanském zákoníku, obchodním zákoníku, novém občanském zákoníku a ve Společné evropské právní úpravě prodeje (CESL)
Související projekty: