Informace o projektu
Česká a slovenská demokracie po roce 1989

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/03/D077
Období řešení
9/2003 - 8/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Česká republika, Slovensko, strany, politický systém, volby, tranzice, konsolidace, demokracie

Projekt Česká a slovenská demokracie po roce 1989 se zaměřuje na problematiku vývoje a současné podoby politických systémů České republiky a Slovenska od roku 1989 do současnosti. S využitím moderních politologických přístupů především teorií tranzice a konsolidace demokracie, modelů moderních demokracií (westminsterského a konsensuálního, pluralistického a neokorporativistického, teorie polyarchie atd.) a typologií stranických systémů (primárně G. Sartoriho a J. Blondela) usiluje o přiblížení a analýzu proměn politických systémů těchto dvou blízkých nových demokracií a jejich komparaci v širší perspektivě postkomunistické střední a východní Evropy. Hlavní výstup bude mít u obou zemí podobu knižní případové studie, která bude v základní podobě u obou zemí analogická: popis politického vývoje po roce 1989 (včetně exkursovitého zachycení dopadů existence společného státu na obě národní komunity na začátku 90. let 20. století), zachycení základních politických institucí (v kontextu výše uvedených politologických teorií) a proměn stranického systému. Dílčím výstupem pak bude několik kratších textů v odborném tisku. Součástí projektu je rovněž realizace dvou kursů v bakalářském studiu oboru politologie na Katedře politologie FSS MU (jeden se zaměřením na slovenskou, druhý na českou politiku po roce 1989).

Publikace

Počet publikací: 54


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info