Informace o projektu

Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2012

Kód projektu
MUNI/A/0762/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt bude pokračovat v systematickém zapojení studentů doktorského studia oboru český jazyk do synchronního i diachronního výzkumu češtiny. Pod vedením klíčových členů prof. P. Karlíka (synchronní výzkum) a prof. J. Pleskalové (diachronní výzkum) budou do projektu zapojeni jak doktorandi prezenčního a kombinovaného doktorského studia, tak jejich vedoucí a podle potřeby i ostatní členové Ústavu českého jazyka FF MU a externí pracovníci, kteří budou působit jako konzultanti. Výzkum diachronní naváže na výsledky bádání projektů ukončených v r. 2011, tj. Výzkumného centra staré a střední češtiny (LC546, 2005–2011) a Střediska pro výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM0021622435, 2007–2011 ). Zaměří se na výzkum staré a střední češtiny a její grafiky (12.–18. stol.) včetně rozšiřování její materiálové základny. Výzkum synchronní bude organizován prostřednictvím doktorandského semináře prof. Karlíka, v němž už tradičně představují doktorandi výsledky svých bádání. V obou základních liniích výzkumu se bude nadále rozvíjet elektronické zpracovávání jazyka s využitím metod korpusové lingvistiky a automatických analyzátorů češtiny. Studenti se nadále budou podílet i na korpusovém zpracování korespondenčních textů a na analýze tohoto specifického jazykového materiálu. Výsledky výzkumu učitelů i studentů budou prezentovány na doktorandském workshopu, na Dnu otevřených dveří, na konferencích doma i v zahraničí a v periodikách, a to s upřednostněním těch, která jsou uznatelná RIVem.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info