Informace o projektu
Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem sebepoškozování u dětí staršího školního věku (SELFHARM)

Kód projektu
MUNI/A/0790/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu je ověřit psychometrické vlastnosti psychodiagnostických nástrojů – dotazníkových metod (Self-Harm Inventory, Sansone a Wiederman, 1995 a Self-Harm Behavior Questionnaire, Gutierrez, 1998), vytvořených zahraničními autory pro screening výskytu a forem sebepoškozování a prozkoumat možnosti jejich využití při zjišťování širších souvislostí tohoto jevu.
Projekt je orientován na mapování výskytu sebepoškozování u dětí ve vývojovém období staršího školního věku i na prozkoumání jeho vybraných souvislostí, a to zejména preferované a nejčastěji užívané techniky sebepoškozování, jejich případné genderové odlišnosti, či souvislosti mezi subkulturami, jež se k tomuto jednání otevřeně hlásí. Výsledky projektu bude možné využít jako významný příspěvek k porozumění fenoménu sebepoškozování a jeho vybraným širším souvislostem, dále mohou být cenným východiskem pro realizaci dalšího výzkumu v oblasti, či volbu adekvátní strategie preventivní práce s dětmi v tomto kritickém vývojovém období i vodítkem pro dětské psychology, lékaře, pedagogy a etopedy, kteří se s uvedeným jevem setkají v rámci své praxe.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info