Informace o projektu

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén

Kód projektu
DF12P01OVV047
Období řešení
3/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Moravská zemská knihovna v Brně
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Projekt zamýšlí představit benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci, kterou v uplynulých staletích byl. Stranou zájmu však nezůstanou ani osudy kláštera po roce 1950. Laická i odborná veřejnost bude s dějinami Rajhradu, jeho rozsáhlými sbírkami i uměleckým a vědeckým působením seznámena prostřednictvím tří tématických výstav či webové prezentace, jejímž prostřednictvím se zájemcům otevře možnost projít klášterním komplexem, navštívit dosud nepřístupné a neopravené části areálu, nebo si prohlédnout unikátní sál historické knihovny a virtuálně si zalistovat jejími svazky. Stejně tak budou formou on-line prezentace zpřístupněny i dochované části původně velmi rozsáhlých sbírek klášterního muzea. Pro zájemce různé odbornosti budou připraveny též výstavní katalogy, tématické odborné publikace i pracovní sešity pro ty školou povinné. Tato prezentace, která navazuje na snahy o opravu a zpřístupnění klášterního areálu, uskutečňované Benediktinským opatstvím Rajhrad, Jihomoravským krajem a od roku 2005 v klášteře sídlícím Památníku písemnictví na Moravě (pobočka Muzea Brněnska), vychází z odborného výzkumu v oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických a knihovnictví. Po odborné stránce budou dalšími výstupy projektu metodiky v oblasti věcného zpracování grafiky a starých tisků či ochrany historického knihovního fondu.

Publikace

2016

Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů

ŠIMŮNEK Jan LEFNEROVÁ Danuše CHALOUPKOVÁ Jana

Mykologická studie v rámci projektu NAKI DF12P01OVV047

ŠIMŮNEK Jan LEFNEROVÁ Danuše CHALOUPKOVÁ Jana — KUBÁTOVÁ Alena — PRÁŠIL Karel — HUBKA Vít — PAVELKOVÁ Jindra

2015

Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských

KRMÍČKOVÁ Helena MUTLOVÁ Petra PAVELKOVÁ Jindra MAZALOVÁ Lucie ŠEVČÍK Pavel

Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. Katalog k výstavě

KRMÍČKOVÁ Helena MUTLOVÁ Petra ŠEVČÍK Pavel PAVELKOVÁ Jindra MAZALOVÁ Lucie

In conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století

ŽŮREK Pavel ŠKVAŘIL Lumír MAŇAS Vladimír

Jan Hus

KRMÍČKOVÁ Helena MAZALOVÁ Lucie

K provenienci nejstaršího rukopisného zlomku knihovny Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU

HAVEL Dalibor

Kunstpraxis in einem Barockkloster. Verwandlung der Propstei Rajhrad im 18. Jahrhundert

MACUROVÁ Zuzana

Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě

ŠIMŮNEK Jan LEFNEROVÁ Danuše — KUBÁTOVÁ Anna — CHALOUPKOVÁ Jana — PRÁŠIL Karel — PAVELKOVÁ Jindra — HUBKA Vít

Počátky kalicha

KRMÍČKOVÁ Helena

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info