Informace o projektu

Vybrané aspekty institucionálního prostředí II (VASIP)

Kód projektu
MUNI/A/0786/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

V průběhu posledních sedmi let fungovalo na katedře ekonomie ESF Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky (CVKS) pod vedením prof. Ing. Antonína Slaného CSc. Šlo o projekt výzkumného centra podporovaný ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Výstupy tohoto projektu byly obhájeny a činnost centra byla v současnosti prodloužena z pěti na sedm let - do roku 2011. Katedra ekonomie usiluje o to, aby na projekt CVKS volně navázala práce doktorandů na katedře. Studenti zpracovávají témata rámcově spojená s konkurenceschopností české ekonomiky.
Samotný předložený projekt specifického výzkumu si klade za hlavní cíl zapojení doktorských studentů do vědecké činnosti katedry ekonomie a zvyšování jejich vědecké kvalifikace. V konkrétní rovině zejména podporuje publikační aktivitu a kooperaci na katedře. Předkládaný projekt je volným pokračováním projektu z předchozích let. V personálním složení došlo ke zvýšení počtu doktorandů a k určitým změnám, nicméně podstatná část doktorských studentů chce v projektu pokračovat i v následujícím roce.
V konkrétní rovině se bude jednat o srovnání institucionálních aspektů fungování české ekonomiky v kontextu střední Evropy. Záběr jednotlivých témat je pestrý a ve své většině se jedná o práce, které rozvíjí činnost doktorských studentů směrem k jejich disertačním pracím.

Publikace

2013

2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info