Informace o projektu
Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie

Kód projektu
NT13493-4/2012 (kod CEP: NT13493)
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Na variabilním průběhu chronické lymfocytární leukémie (CLL) se podílí řada faktorů. K významným patří signalizace B buněčnými receptory (BCR), jejíž intenzita závisí na molekulárních vlastnostech BCR. Výsledkem je variabilní proliferační potenciál maligních buněk ovlivňující heterogenní akumulaci genetických změn. V rámci projektu se zaměříme na stanovení výskytu stereotypních BCR a jejich podrobnou molekulární charakterizaci v definovaném souboru CLL. Využijeme nové genomické technologie a cytogenetické metody ke studiu genetických změn v CLL vzorcích a společně s klinickými údaji je budeme analyzovat s ohledem na zastoupení specifických BCR. Pro analýzu problematických případů s vícečetnými přestavbami IG zavedeme „single cell“ multiplexní PCR analýzu pro kompletní stanovení přestaveb těžkých i lehkých řetězců IG v kombinaci s vyšetřením mutací v dalších genech. U biklonálních CLL navrhneme klonálně specifické real-time PCR pro sledování koexistence maligních klonů v čase.

Publikace

Počet publikací: 63


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info