Informace o projektu
Klášterní knihovny v Čechách v 18. století - ikonografie umělecké výzdoby

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP408/05/P159
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
ikonografie;knihovny;Čechy;18.století

Navrhovaný projekt navazuje na téma doktorské disertační práce navrhovatelky Bibliotheca-domus Sapientiae-ikonografie malířské výzdoby klášterních a zámeckých knihoven na Moravě v 18.století, obhájené na FF MU v Brně na podzim 2003, a na rozvojový projekt Fondu rozvoje vysokých škol Interiéry zámeckých a klášterních knihoven na Moravě v 18. století - katalog nástropních a nástěnných maleb, který navrhovatelka řešila v roce 2002. Podstatou projektu rozvrženého na tři roky je rekonstrukce programů umělecké výzdoby interiérů klášterních knihoven v Čechách v 18.století. Cílem projektu je vytvořit katalog umělecké, zejména malířské výzdoby interiérů, jehož stěžejní částí bude obrazová dokumentace a detailní ikonografický popis zachovaných maleb, případně plastické výzdoby knihoven. Shromážděná data budou použita při přípravě odborné publikace Barokní knihovny v českých zemích.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info