Informace o projektu
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a (OrganoNET)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0245 (kod CEP: EE2.4.31.0245)
Období řešení
9/2012 - 8/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
http://organonet.med.muni.cz
Klíčová slova
Partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
TESCAN, a.s.

Současná medicína je v období vývoje nových léčebných postupů, označovaných jako regenerativní medicína,
terapie kmenovými buňkami či tkáňové inženýrství. Efektivního rozvoje tohoto směru lze dosáhnout pouze
součinností odborníků s klíčovými expertízami, jimiž jsou: i) biologie kmenových buněk, ii) zobrazování buněk,
tkání a orgánů a iii) klinická medicína. Ačkoli odborníci z těchto oblastí vzájemně ad hoc komunikují, neexistuje
dosud ucelená platforma, která by v rámci této triády umožnila kvalitativně vyšší a řízenou podobu výměny
informací a spolupráce. Projekt je navržen tak, aby umožnil vícestranné propojení partnerů z oblasti lékařského
vzdělávání, biomedicínského výzkumu, klinické medicíny a vývoje/výroby zobrazovací instrumentace. Toho bude
dosaženo systémem stáží, workshopů, kurzů a neformálních setkání, jehož produktem budou studenti a odborníci vybavení unikátními kombinacemi znalostí a dovedností zaměřenými na oblast vývoje a aplikace
postupů pro regenerativní medicínu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info